Afvalbeleid in Dogbo

De hele keten van afvalsortering, - ophaling en verwerking is een uitdaging voor Dogbo. Het afvalbeleid staat er nog in zijn kinderschoenen.

In het kader van het programma rond de herinrichting van de markt in Dogbo werden afvalcontainers en vuilnisbakken aangekocht, maar een algemeen afvalbeleidsplan voor de stad ontbreekt nog.

De hoeveelheid afval die mensen produceren in Dogbo is niet erg groot, ongeveer 0,3 kg gemiddeld per dag. Om een vergelijking te maken: Belgen produceren gemiddeld 1 kg huishoudelijk afval per dag. Maar afval wordt in Dogbo nog niet systematisch gesorteerd. Slechts bepaalde producten met een zekere economische waarde worden hergebruikt, zoals metaal of PDM-flessen. Organisch afval wordt niet of nauwelijks gesorteerd.

Afvalophaling

Voorlopig wordt enkel op niveau van de centrale markt en in het stadscentrum van Dogbo afval opgehaald en gestort op een voorlopige site.

  • Een 80-tal mensen in het centrum van de stad betalen abonnementsgeld voor de ophaling van hun afval. 6 afvalophalers van de gemeente halen met tricycles het afval op.
  • Op de markt vegen de 'femmes balayeuses' het afval samen zodat het afval sneller opgehaald kan worden.

Plannen voor een afvalbeleidsplan

In 2018 werd al een eerste voorstudie gemaakt rond afval op de markt. De hoeveelheid en het soort afval dat op de markt wordt geproduceerd, werd in kaart gebracht.

De Belgische ngo Join for Water heeft samen met Stad Roeselare een subsidieaanvraag ingediend bij de Provincie West-Vlaanderen voor de opmaak van een haalbaarheidsstudie rond de ontwikkeling van de keten van vast en vloeibaar afval in Dogbo. Hiervoor kreeg Join for Water een subsidie voor de periode 2019-2021.

Afvalophalers met tricycle
Afvalbeleid in Dogbo
Femme balayeuse
Logo provincie West-Vlaanderen

Meer weten over de samenwerking?

Ontdek meer realisaties van de stedenband