Stedenband Roeselare - Dogbo

Sinds 2010 heeft Roeselare een stedenband met Dogbo, een stad in het West-Afrikaanse land Benin.

Een stedenband betekent dat beide steden samenwerken rond een aantal gemeenschappelijk gekozen thema's waarvoor lokale besturen bevoegd zijn.

  • Ze wisselen kennis en ervaring uit en delen goede praktijken.
  • Respect en gelijkwaardigheid zijn cruciale waarden in de samenwerking.

Er wordt niet alleen met de ambtenaren samengewerkt, ook met de politiek en het middenveld is samenwerking belangrijk. Intussen zijn er de laatste jaren ook andere vormen van samenwerking gegroeid tussen het middenveld, scholen en gezondheidszorg.

Bekijk hieronder wat we al allemaal verwezenlijkten:

Hoe werken de steden samen?

Bekijk hier de projecten