Geboorteregistratie in Dogbo

Dankzij een intensief traject van vorming, digitalisering en sensibilisatie zijn op vandaag 100 % van de kinderen geregistreerd bij geboorte in Dogbo.

Belang van geboorteregistratie

Wie niet geregistreerd is, bestaat officieel niet. Dit betekent

  • dat je geen schooldiploma kan behalen
  • dat je geen rechten kan opbouwen op het vlak van gezondheidszorg en sociale ondersteuning

Geboorteregistratie is dus belangrijk voor een duurzame toekomst voor de kinderen. Ook voor de gemeente is het heel belangrijk om over de juiste gegevens van haar inwoners te beschikken. Op die manier kan de gemeente een beleid voeren dat rekening houdt met al haar inwoners.

Waarom werden veel kinderen niet geregistreerd?

Uit een onderzoek door Enabel (het Belgisch Ontwikkelingsagentschap) in 2010, bleek dat slechts 40 % van de kinderen in Dogbo geregistreerd werd.

  • ouders kenden het belang van geboorteregistratie niet
  • de afstand tot registratiecentra was vaak heel groot
  • de procedure werd niet altijd correct toegepast

Naar 100 % geboorteregistratie

Op vandaag worden alle kinderen in Dogbo geregistreerd bij de geboorte. Dankzij een intensief traject van vorming, digitalisering en sensibilisatie zijn grote stappen vooruit gezet.

  • ziekenhuispersoneel en ambtenaren zijn gevormd om ervoor te zorgen dat elk kind vlot en correct geregistreerd wordt
  • ouders krijgen via verschillende kanalen informatie over het belang van geboorteregistratie
  • de geboortes worden niet alleen op papier bij gehouden. Alle gegevens zijn intussen gedigitaliseerd

Dogbo heeft per deelgemeente ook een verantwoordelijke aangesteld die de geboortes in de ziekenhuizen en ook de thuisbevallingen moet opvolgen en ervoor zorgen dat de registratie effectief gebeurt.

PLATFORMAward in 2018

Voor de multidisciplinaire aanpak van de geboorteregistratie wonnen Dogbo en Roeselare in 2018 de Europese PLATFORMAward. Deze award wordt tweejaarlijks uitgereikt aan steden, gemeenten of regio's uit Europa die sterk inzetten op decentrale samenwerking met een partner in het Globale Zuiden. De eerste prijs was een reportage over dit project.

Kind met geboorteakte
Digitalisering geboorteakte
Uitreiking PLATFORMAward

Meer weten over de samenwerking?

Ontdek meer realisaties van de stedenband