Water en hygiëne in Dogbo

Toegang tot proper en drinkbaar water is een basisrecht. Helaas heeft niet iedereen drinkbaar water in de buurt van zijn huis.

In Dogbo heeft ongeveer de helft van de bevolking toegang tot water. De andere helft moet soms tot enkele kilometers ver wandelen om drinkbaar water te hebben om te koken, drinken, ...

Join for water, een Belgische ngo, is één van de spelers die in Dogbo actief werkt aan duurzame oplossingen voor drinkwater, sanitair en hygiëne, of water voor landbouw.

Handhygiëne in scholen

Hygiëne is heel erg belangrijk om ziektes te vermijden. Daarom wordt er in de scholen ingezet op een goede handhygiëne. Een methode hiervoor is de 'tippie tap', een eenvoudig en kosteloos systeem om de handen te wassen.

Toiletten

Slechts 25 % van de bevolking van Dogbo beschikt over een toilet in de buurt van hun huis. Heel wat mensen doen hun behoefte in open lucht en dat heeft grote gevolgen voor de (volks)gezondheid. Daarom zet Join for Water o.a. in op gedragsverandering bij volledige gemeenschappen, zodat ze niet langer ontlasten in open lucht.

Sanimarché

In 2016 werd op de markt van Dogbo de eerste sanimarché ingehuldigd. Een sanimarché is een openbare plek waar mensen informatie krijgen over de verschillende sanitaire voorzieningen (wasbak, douche, verschillende modellen latrines en urinoirs). Mensen kunnen producten vinden die passen binnen hun eigen budget en die ze ook in de eigen woning kunnen installeren. De aanpak rond sociale marketing is heel erg belangrijk voor de promotie van latrines bij de gezinnen.

Dit project werd gerealiseerd dankzij subsidies van de Provincie West-Vlaanderen en liep voor de periode 2014-2016.

Lespakket rond duurzaam omgaan met water

Stad Roeselare wil een duurzame waterbewuste stad worden. Samen met Join for Water zet de Stad in op verschillende projecten rond duurzaam omgaan met water.

In heel wat Roeselaarse scholen zijn daarom diverse projecten opgezet rond duurzaam omgaan met water.

Tippie tap
Toiletten in Dogbo
Water en hygiëne in Dogbo
Sani marché op de markt in Dogbo
Prentenboek Deau

Meer weten over de samenwerking?

Ontdek meer realisaties van de stedenband