Hoe is de stedenband ontstaan?

In 2009 startte Roeselare de zoektocht naar een partnerstad in het Globale Zuiden. Na een intensief traject waarbij meer dan 23 kandidaten uit de bus kwamen, werd Dogbo geselecteerd.

Dogbo werd gekozen door de Roeselaarse Noord-Zuidraad en een groep van externen, op basis van een aantal criteria:

  • een democratisch bestuur
  • taal
  • ligging
  • ervaring met een bestuurlijke samenwerking

Stedenband sinds 2010

In april 2010 ging een delegatie uit Roeselare voor het eerst op bezoek naar Dogbo.

Nog datzelfde jaar kwam een groep ambtenaren en politici uit Dogbo naar Roeselare. Tijdens dat bezoek, op 26 november 2010 om precies te zijn, werd de samenwerkingsovereenkomst tussen Dogbo en Roeselare ondertekend door de toenmalige burgemeesters van beide steden.

Samenwerking over de grenzen heen

Sinds 2010 hebben Dogbo en Roeselare dus officieel een samenwerking of stedenband. Sindsdien wisselen ambtenaren, politici en het middenveld kennis en ervaring uit met elkaar. In de samenwerking met Dogbo staan de universele SDG's of duurzame ontwikkelingsdoelstellingen voorop.

Intussen zijn er de laatste jaren ook andere vormen van samenwerking gegroeid tussen het middenveld, scholen, gezondheidszorg. Een aantal studenten van VIVES en Howest van het studiegebied gezondheidszorg en postgraduaat duurzame ontwikkeling, hebben de voorbije jaren bijvoorbeeld stage gelopen in Dogbo.

Burgemeesters van Roeselare en Dogbo ondertekenen de samenwerkingsovereenkomst
Overzicht duurzame ontwikkelingsdoelstellingen

Wil je weten hoe we samenwerken?

Bekijk de realisaties van de stedenband