Scholenband tussen Dogbo en Roeselare

Sinds 2019 hebben 3 basisscholen uit Roeselare een scholenband met een partnerschool in Dogbo.

  • Stedelijke basisschool De Octopus
  • GO! De Plataan
  • Basisschool Spanjeschool - De Tassche

Kinderen worden zo echte wereldburgers. De Roeselaarse kinderen staan in nauw contact met hun leeftijdsgenoten uit Dogbo. Kinderen worden zo echte wereldburgers.

Scholenbandprogramma

Dit kadert in het scholenbandprogramma van VVOB - Education for development (Vlaamse overheid), dat inzet op

  • het uitwisselen van kennis en ervaringen over de grenzen heen
  • het bijdragen aan een professionele vorming van leraren binnen een lerend netwerk tussen Noord en Zuid.

Ieder jaar maken de scholen een actieplan met aandacht voor educatie en interculturele uitwisseling. Dogbo krijgt heel wat aandacht in de Roeselaarse partnerscholen. Ze organiseren tal van activiteiten om de leerlingen hun leeftijdsgenoten in Dogbo beter te leren kennen.

Voor het schooljaar 2019 - 2020 werd een schoolkalender opgemaakt met foto's en weetjes uit beide steden.

Lespakket over duurzaam omgaan met water

Aan de scholenband gaat een eerdere samenwerking tussen scholen vooraf rond het thema water. In 2017 werd een kleuterkoffer uitgewerkt rond het thema 'duurzaam omgaan met water'. De rode draad is het verhaal van Deau, een prentenboek geschreven door een kleuterleidster met tekeningen door een Roeselaarse illustrator.

BijlageGrootte
PDF-pictogram Schoolkalender 2019-202013.4 MB
Scholenband tussen Dogbo en Roeselare
Scholenband tussen Dogbo en Roeselare
Scholenband tussen Dogbo en Roeselare
Scholenband tussen Dogbo en Roeselare

Meer weten over de samenwerking?

Ontdek meer realisaties van de stedenband