Dogbo in Roeselare

Stad Roeselare vindt het heel erg belangrijk dat haar partnerstad ook een gezicht krijgt in de stad, zodat Roeselarenaars de partnerstad ook leren kennen.

Espace Dogbo

In het stadspark van Roeselare werd in 2017 'Espace Dogbo' aangelegd en ingehuldigd. Het is een ontmoetingsplek die verwijst naar Dogbo en de stedenband.

Andere initiatieven

Ook via tal van andere activiteiten wordt de samenwerking regelmatig onder de aandacht gebracht:

  • 2011: Wereldfeest
  • 2013-2015: Wereldwaterdag in de scholen
  • 2015: Fototeentoonstelling Dogbo Twinning en Café Dogbo
  • 2016: Ontwikkeling voorleesboek Deau en kleuterpakket Deau over duurzaam omgaan met water
  • 2018: Expo Kunst uit Afrika
  • Speelcontainer met verwijzing naar Dogbo, …
Dogbo in Roeselare
Dogbo in Roeselare inhoud speelcontainer
Dogbo in Roeselare
Dogbo in Roeselare