Herinrichting centrale markt in Dogbo

In 2014 beslisten Dogbo en Roeselare om samen te werken rond de herinrichting van de centrale markt in Dogbo.

De markt situeert zich in het hart van Dogbo. Ze vindt iedere 5 dagen plaats. Zo'n 5000 verkopers bieden er tal van producten aan zoals groenten en fruit, kledij maar ook fietsen en zelfs voodoo-attributen.

Dogbo is in 2014 gestart met de opmaak van masterplan voor de markt dat de basis vormt voor een lange termijnvisie. Dankzij het federaal subsidieprogramma 'Gemeentelijke internationale samenwerking', konden we sinds 2014 jaarlijks ongeveer € 50 000 investeren in de herinrichting en een beter beheer van de markt.

Versterking lokale economie

De markt is heel erg belangrijk voor de lokale economie in Dogbo. Ze is de 2de grootste bron van inkomsten voor de gemeente. Het meerjarenprogramma voor de periode 2017-2021 focust op de versterking van de lokale economie door de herinrichting van de markt. Dit subsidieprogramma wordt gecoördineerd door de VVSG.

De doelstellingen binnen het programma zijn

  • het verhogen van de inkomsten van de markt (onder andere via de inning van standgeld, belastingen, …)
  • het verhogen van de tevredenheid bij bezoekers en verkopers.

Hiervoor wordt er ingezet op 3 pijlers:

  • het verbeteren van de infrastructuur
  • het verhogen van een betere netheid en hygiëne op de markt
  • het optimaliseren van het algemeen beheer

Infrastructuur

De bouw van boetieks of kleine winkeltjes die op permanente basis kunnen verhuurd worden, was een belangrijke prioriteit voor de gemeente Dogbo. De huurgelden van deze winkels zijn immers een permanente bron van inkomsten voor de gemeente.

Verder zijn er heel wat maatregelen genomen om de veiligheid op de markt te verhogen zoals het plaatsen van extra verlichting en een omheining. Ook de verkoopplaats voor vlees werd vernieuwd en garandeert nu ook een betere netheid en hygiëne.

Netheid en hygiëne

In 2015 werd een sanitaire brigade opgericht. Dit is een groep van 30 mensen (mannen en vrouwen) die op marktdagen rondgaat op de markt om kopers en verkopers te informeren over de regels inzake netheid en hygiëne.

Voor de markt werden extra vuilnisbakken en afvalcontainers aangekocht. Momenteel wordt werk gemaakt van een afvalbeleidsplan samen met de Belgische ngo ‘Join for Water’.

Intussen bevindt er zich onder impuls van Join for Water ook een sanimarché op de markt. In deze toiletblok kunnen de bezoekers verschillende modellen van latrines bekijken, bestellen en allerlei materiaal aankopen. Zo kunnen ze zelf een toilet bouwen, afgestemd op hun budget.

Algemeen beheer

Intussen zijn ook de eerste stappen gezet om te komen tot een zoneringsplan voor de markt. De verkopers worden per sector gepositioneerd.

Ook zijn er eenheidstarieven bepaald volgens de ingenomen oppervlakte en de locatie op de markt.

Herinrichting centrale markt in Dogbo
Herinrichting centrale markt in Dogbo
Herinrichting centrale markt in Dogbo
Herinrichting centrale markt in Dogbo
Herinrichting centrale markt in Dogbo